Lời cam kết

Cam kết với khách hàng

  • - Chất lượng sản phẩm và dịch vụ ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
  • - Thực hiện đầy đủ các quy tắc hành xử về trách nhiệm xã hội, môi trường và an ninh.
  • - Sự thịnh vượng của khách hàng là sự thành công của Tổng Công Ty.

Cam kết với CBCNV

  • - Thu nhập của người lao động là thước đo giá trị phát triển của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ.
  • - Văn hóa hướng đến Chân - Thiện - Mỹ, tôn vinh các cá nhân làm việc có hiệu quả, xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến để làm gương cho tập thể học tập.
  • - Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề và tạo cơ hội cho người lao động học tập, phát triển khả năng và sự nghiệp.