Thành tích
Huân chương lao động hạng 1, 2, 3
Cờ Chính Phủ từ năm 2004 đến 2016
  Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2009, 2010
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012-2016
 

Giải thưởng trí tuệ 2008

Doanh nhân tiêu biểu 2007
DN Asian được ngưỡng mộ 2007
DN tiêu biểu ngành Dệt May và Da Giày 2009, 2010
Giải thưởng sao vàng Đất Việt 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015