Đơn vị thành viên
 
Ảnh thành viênCông Ty May Hòa Thọ - Điện Bàn
Địa chỉQL1A, Xã Điện Thắng Bắc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Điện thoại(+84) 235 3869456
Số fax
Emaillongpq@hoatho.com.vn
Tổng lao động1400
Tổng diện tích XD11608m2
Tổng số thiết bị1375
Số chuyền24
Năng suất3.000.000 SP/năm
Chuyên sản xuất/KDÁo quần bảo hộ lao động


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
Địa chỉ        : Số 36, đường Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông,
                     Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại   : (+84) 236 3846290; Fax: (+84) 236 3846216
Email          : office@hoatho.com.vn - Website: www.hoatho.com.vn