Đơn vị thành viên
 
Ảnh thành viênNhà Máy May Veston Hòa Thọ
Địa chỉ36 - Ông Ích Đường - Phường Hòa Thọ Đông - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại(+84) 236 3676883
Số fax(+84) 236 3676882
Emailtrungpn@hoatho.com.vn
Tổng lao động1600
Tổng diện tích XD13616m2
Tổng số thiết bị1650
Số chuyền13
Năng suất3.000.000 SP/năm
Chuyên sản xuất/KDVeston nam, quần tây các loại


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
Địa chỉ        : Số 36, đường Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông,
                     Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại   : (+84) 236 3846290; Fax: (+84) 236 3846216
Email          : office@hoatho.com.vn - Website: www.hoatho.com.vn