Đơn vị thành viên
 
Ảnh thành viênNhà Máy May Hòa Thọ 1
Địa chỉ36 - Ông Ích Đường - Phường Hòa Thọ Đông - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại(+84) 236 3670912
Số fax(+84) 236 3670912
Emailphuocpv@hoatho.com.vn
Tổng lao động1600
Tổng diện tích XD14520m2
Tổng số thiết bị892
Số chuyền14
Năng suất2.900.000 SP/năm
Chuyên sản xuất/KDQuần tây các loại, quần chống nhăn, veston


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
Địa chỉ        : Số 36, đường Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông,
                     Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại   : (+84) 236 3846290; Fax: (+84) 236 3846216
Email          : office@hoatho.com.vn - Website: www.hoatho.com.vn