Đơn vị thành viên
 
Ảnh thành viênNhà Máy Sợi Hòa Thọ 1
Địa chỉ36 - Ông Ích Đường - Phường Hòa Thọ Đông - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại(+84) 236 3670295
Số fax(+84) 236 3846218
Emailtuyenntl@hoatho.com.vn
Tổng lao động320
Tổng diện tích XD15419m2
Tổng số thiết bị0
Số chuyền27320
Năng suất30.000 cọc sợi, 30.000 cọc sợi, SX 6.000 tấn/năm
Chuyên sản xuất/KDSợi PES, TCM, CD


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
Địa chỉ        : Số 36, đường Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông,
                     Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại   : (+84) 236 3846290; Fax: (+84) 236 3846216
Email          : office@hoatho.com.vn - Website: www.hoatho.com.vn