Đơn vị thành viên
 
Ảnh thành viênCông Ty Cổ Phần May Hòa Thọ - Hội An
Địa chỉ26 - Nguyễn Tất Thành, Phường Tân An, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Điện thoại(+84) 235 3861351
Số fax(+84) 235 3862377
Emailphuocpv@hoatho.com.vn
Tổng lao động600
Tổng diện tích XD7376m2
Tổng số thiết bị433
Số chuyền12
Năng suất960.000 SP/năm
Chuyên sản xuất/KDÁo Jacket, , áo quần bảo hộ lao động


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
Địa chỉ        : Số 36, đường Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông,
                     Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại   : (+84) 236 3846290; Fax: (+84) 236 3846216
Email          : office@hoatho.com.vn - Website: www.hoatho.com.vn