Đơn vị thành viên
 
Ảnh thành viênCông Ty Cổ Phần Bao Bì Hòa Thọ - Quảng Đà
Địa chỉCụm Công Nghiệp Tràng Nhật 1,X. Điện Thắng, H. Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
Điện thoại(+84) 235 3769669
Số fax(+84) 235 3769668
Email
Tổng lao động0
Tổng diện tích XD0m2
Tổng số thiết bị0
Số chuyền0
Năng suất
Chuyên sản xuất/KDBao bì bằng giấy, nylon, gỗ và nhựa. Kinh doanh thiết bị ngành giấy, may mặc, dịch vụ vận tải.


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
Địa chỉ        : Số 36, đường Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông,
                     Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại   : (+84) 236 3846290; Fax: (+84) 236 3846216
Email          : office@hoatho.com.vn - Website: www.hoatho.com.vn