Đơn vị thành viên
 
Ảnh thành viênCông Ty TNHH SXTM Thiên Tín
Địa chỉ43 - Thành Thái - Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
Điện thoại
Số fax
Emailgatraco@vnn.vn
Tổng lao động0
Tổng diện tích XD0m2
Tổng số thiết bị0
Số chuyền0
Năng suất
Chuyên sản xuất/KDThêu công nghiệp


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
Địa chỉ        : Số 36, đường Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông,
                     Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại   : (+84) 236 3846290; Fax: (+84) 236 3846216
Email          : office@hoatho.com.vn - Website: www.hoatho.com.vn