Nhà máy

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÒA THỌ - PHÚ NINH
Địa chỉ
Cụm công nghiệp chợ Lò – Xã Tam Thái – Huyện Phú Ninh-Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam
Tổng lao động
432 người
Tổng diện tích
4.653 m2
Năng lực
1.300.000 sản phẩm/năm
Sản phẩm chính
Quần tây các loại
Các chứng nhận
WRAP, WCA, GSV
Nhãn hàng
Haggar
Vị trí bản đồ
Nhà máy khác