Nhà máy

NHÀ MÁY MAY HÒA QUÝ
Tổng lao động
140 người
Tổng diện tích
2.800 m2
Năng lực
750.000 sản phẩm / năm
Sản phẩm chính
Knitwear
Nhãn hàng
NET
Vị trí bản đồ
Nhà máy khác