Nhà máy

NHÀ MÁY MAY HÒA THỌ I - XƯỞNG 1
Tổng lao động
817 người
Tổng diện tích
7.500 m2
Năng lực
1.700.000 sản phẩm/năm
Sản phẩm chính
Vest, quần các loại
Các chứng nhận
WRAP, GSV, WCA(Haggar), Walmart, Kohl's, Express, Perry Ellis,GMP...
Nhãn hàng
Haggar, Oakhill, Kohl's, Gold Series, Perry Ellis Portfolio....
Vị trí bản đồ
Nhà máy khác