Nhà máy

NHÀ MÁY MAY HÒA THỌ I - XƯỞNG 2
Tổng lao động
700 người
Tổng diện tích
7.020 m2
Năng lực
1.100.000 sản phẩm/năm
Sản phẩm chính
Veston, Quần các loại
Các chứng nhận
WRAP, GSV, WCA(Haggar), Walmart, Kohl's, Express, Perry Ellis,...
Nhãn hàng
Express, Marc Anthony, Michael Kors, Peerless Van Heusen, Calvin Klein...
Vị trí bản đồ
Nhà máy khác