Tin tức

9

1 - 2018

Vinatex thành lập Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tp. HCM
Sáng 19/03/2015 tại TP. HCM, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã công bố quyết định chuyển đổi Cơ quan Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tp. HCM thành Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tp. HCM và công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các ban chức năng. Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Tiến Trường đến dự, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới vào vị trí lãnh đạo các ban chức năng.

Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam là đơn vị trực thuộc  của Tập đoàn. Chi nhánh hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tp. HCM. Chi nhánh có tư cách pháp nhân không đầy đủ theo pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng.


Toàn cảnh buổi trao Quyết định bổ nhiệm

Theo đó, lãnh đạo Chi nhánh và các  phó ban gồm:

Ông Lê Trung Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (bổ nhiệm lại) kiêm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tp. HCM (bổ nhiệm mới)

Bà Vũ Thị Thùy Dương, giữ chức vụ Phó ban Tài chính kế toán (bổ nhiệm lại) kiêm trưởng phòng Tài chính kế toán Chi nhánh (bổ nhiệm mới)

Ông Hồ Ngọc Tiến, Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TP. HCM kiêm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cán bộ quản lý Doanh nghiệp Dệt May (bổ nhiệm lại)

Ông Mai Văn Thiên giữ chức vụ Phó ban Quản lý Nguồn nhân lực (bổ nhiệm lại)

Bà Lê Hoàng anh giữ chức vụ Phó ban Kỹ thuật công nghệ kiêm Phó ban Đầu tư (bổ nhiệm lại)

Bà Nguyễn Thị Thảo giữ chức vụ Phó Văn phòng (bổ nhiệm lại)

Ông Đoàn Kiên giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm lại)

Bà Hồ Thị Thu Hà, cán bộ thuộc diện tập đoàn quản lý giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm mới)


Ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Chi nhánh, Phó các Ban chức năng

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng Giám đốc Lê Tiến Trường chúc mừng các đồng chí đã được lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới vào vị trí lãnh đạo Chi nhánh, các ban chức năng. Ông Lê Tiến Trường cho biết, để phù hợp với mô hình hoạt động mới, Tập đoàn quyết định chuyển đổi Cơ quan Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VP2) tại Tp. HCM  thành Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tp. HCM nhưng nhiệm vụ, chức năng không thay đổi. Việc chuyển đổi từ văn phòng hành chính, tham mưu sang thành văn phòng vừa tham mưu, giám sát vừa thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh là quan điểm then chốt của Tập đoàn. Trong thời gian tới nhiệm vụ hết sức nặng nề của mô hình hoạt động mới sau khi Tập đoàn cổ phần, vì vậy mong các đồng chí vừa được bổ nhiệm và toàn thể CBVN tiếp tục nỗ lực học tập, cập nhật kiền thức, nâng cao năng lực công tác…để bước sang một giai đoạn làm việc mới năng động hơn, nhiệt huyết hơn, nhiều cơ hội thể hiện năng lực của mình, trở thành hạt nhân nòng cốt của các dự án mới của Tập đoàn đã và sẽ đầu tư trong tương lai, góp phần đưa Tập đoàn Dệt May Việt Nam ngày càng phát triển bền vững

Thay mặt lãnh đạo các ban chức năng vừa được bổ nhiệm, Ông Lê Trung Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam kiêm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tp. HCM cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của lãnh đạo Tập đoàn và xin hứa trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực phấn đấu, học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Ông Lê Trung hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đại diện lãnh đạo các ban chức năng phát biểu cảm ơn

Cẩm Hà