Liên hệ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

Địa chỉ : Số 36 - Ông Ích Đường – Phường Hòa Thọ Đông - Quận Cẩm Lệ - Thành Phố Đà Nẵng - Việt Nam

Điện thoại : (+84) 2363 846 290; Fax: (+84) 2363 846 216

Email:office@hoatho.com.vn - Website: www.hoatho.com.vn

Thường trực cổ đông
Địa chỉ :
36 - Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại :
(+84) 236 3673770
Số Fax :
(+84) 236 3846216
Email :
landtc@hoatho.com.vn
Đại diện :
Bà Đặng Thị Cẩm Lan
Chức vụ :
Thư ký Hội đồng quản trị