Liên hệ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

 

Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Email : office@hoatho.com.vn

Tổng đài: (+84) 2363 846 290

PHỤ TRÁCH NGÀNH MAY

Ms. Hoang Thuy Oanh - Phó Tổng Giám đốc

Email: oanhht@hoatho.com.vn

Điện thoại: +84.905.010.900, +84.2363.846290

Fax: +84.2363.846216

PHỤ TRÁCH NGÀNH SỢI

Mr. Nguyen Ngoc Binh - Phó Tổng Giám đốc

Email: binhnn@hoatho.com.vn

Điện thoại: +84.913.484.978, +84.2363.846925

Fax: +84.2363.846217