Nhà máy

NHÀ MÁY MAY HÒA THỌ I - XƯỞNG 2
Tổng lao động
640 người
Tổng diện tích
7.000 m2
Năng lực
1.300.000 sản phẩm/năm
Sản phẩm chính
Suits, Blazer, Pant
Các chứng nhận
WRAP, GSV, WCA(Haggar), Walmart, Kohl's, Express,...
Nhãn hàng
Express, Marc Anthony, Michael Kors, Van Huesen, Calvin Klein, Bar III, Crown & Ivy,...
Vị trí bản đồ
Nhà máy khác