Tin tức

24

2 - 2020

DỆT MAY HÒA THỌ TẶNG KHẨU TRANG BẢO VỆ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Sức nóng của đại dịch Covid-19 ngày càng tăng, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ đã khởi động chiến dịch “Hành động vì sức khỏe cộng đồng” với sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn.

9

1 - 2018

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu của Hoa Tho Corp.

Ngày 27/2/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 243/CV-HT ngày 24/2/2017 của Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (Tổng Công ty) và các tài liệu kèm theo. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Tổng Công ty chào bán thành công là 5.962.500 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

9

1 - 2018

Thông báo chiêu sinh

Để tạo nguồn cán bộ kỹ thuật cũng như nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng của các nhân viên kỹ thuật của các đơn vị thành viên tại các tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị và Quảng Ngãi, Tổng công ty CP Dệt May Hòa Thọ kết hợp với trường Đại học công nghiệp Dệt may Hà Nội thông báo chiêu sinh Lớp cao đẳng công nghệ May 2017