Tin tức

9

1 - 2018

Thông báo chiêu sinh
Để tạo nguồn cán bộ kỹ thuật cũng như nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng của các nhân viên kỹ thuật của các đơn vị thành viên tại các tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị và Quảng Ngãi, Tổng công ty CP Dệt May Hòa Thọ kết hợp với trường Đại học công nghiệp Dệt may Hà Nội thông báo chiêu sinh Lớp cao đẳng công nghệ May 2017