Nhà máy

CÔNG TY MAY HÒA THỌ - ĐIỆN BÀN
Tổng lao động
1.550 người
Tổng diện tích
13.640 m2
Năng lực
4.500.000 sản phẩm/năm
Sản phẩm chính
Workwear, Uniform Knitwear
Các chứng nhận
Seven & I holdings
Nhãn hàng
Snickers, Kansai, Cocos, Toyota, Daihatsu, Yonex, Nagai, Montbell
Vị trí bản đồ
Nhà máy khác