Giới thiệu

Lời cam kết

Lời cam kết đến khách hàng

  1. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
  2. Thực hiện đầy đủ các quy tắc hành xử về trách nhiệm xã hội, môi trường và an ninh.
  3. Sự thịnh vượng của khách hàng là sự thành công của Tổng Công Ty.

Lời cam kết đến nhân viên

  1. Thu nhập của người lao động là thước đo giá trị phát triển của Tổng Công Ty Dệt May Hòa Thọ. Tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, tôn trọng lẫn nhau.
  2. Văn hóa hướng đến Chân - Thiện - Mỹ, tôn vinh các cá nhân làm việc có hiệu quả, xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến để làm gương cho tập thể học tập.
  3. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề và tạo cơ hội cho người lao động học tập, phát triển khả năng và sự nghiệp.
Thông tin khác