Giới thiệu

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Xây dựng Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ phát triển trường tồn, có tính nhân văn cao, có chất lượng vượt trội, có sáng tạo không ngừng nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng để hàng hóa Hòa Thọ đi khắp thế giới và Hòa Thọ là Doanh Nghiệp nòng cốt của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam.

Triết lý kinh doanh

  • Người lao động là tài sản quý giá nhất của Tổng Công Ty.
  • Tạo giá trị thực sự cho khách hàng.
  • Đóng góp vào sự phát triển của đất nước, môi trường sống và đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông.

Định hướng phát triển doanh nghiệp

  • Văn hóa nhân văn và thượng tôn pháp luật.
  • Môi trường xanh, sạch, đẹp.
  • Chủ động hội nhập kinh tế Quốc tế.
  • Tích cực tham gia chuỗi giá trị ngành và toàn cầu.
Thông tin khác