Giới thiệu

Thành tích
Huân chương lao động Hạng 1, 2, 3
Huân chương lao động Hạng 1, 2, 3
Cờ Chính Phủ từ năm 2004 đến 2017
Cờ Chính Phủ từ năm 2004 đến 2017
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012-2017
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012-2017
Doanh nhân tiêu biểu 2007
Doanh nhân tiêu biểu 2007
DN Asian được ngưỡng mộ 2007
DN Asian được ngưỡng mộ 2007
DN tiêu biểu ngành Dệt May và Da Giày 2009, 2010
DN tiêu biểu ngành Dệt May và Da Giày 2009, 2010
Giải thưởng sao vàng Đất Việt 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017
Giải thưởng sao vàng Đất Việt 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017
Giấy chứng nhận doanh nghiệp ưu tiên
Giấy chứng nhận doanh nghiệp ưu tiên
Chứng chỉ ISO 9001:2015
Chứng chỉ ISO 9001:2015
Chứng chỉ ISO 14001:2015
Chứng chỉ ISO 14001:2015
Chứng chỉ WRAP
Chứng chỉ WRAP
Chứng chỉ An ninh toàn cầu
Chứng chỉ An ninh toàn cầu
Thông tin khác