Nhà máy

NHÀ MÁY MAY QUẾ SƠN
Tổng lao động
350 người
Tổng diện tích
90.000 m2
Sản phẩm chính
Knitwear, Sleepwear, Polo-shirt, T-shirt
Các chứng nhận
WRAP, GMP
Nhãn hàng
Jona Michelle, Draper's & Damon's, Kenneth Colde Reaction, Toyota, Toyapet, Corrola
Vị trí bản đồ
Nhà máy khác