Nhà máy

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÒA THỌ - QUẢNG NAM
Địa chỉ
Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Email
phuongdn@hoatho.com.vn
Tổng lao động
950 người
Tổng diện tích
6.800 m2
Năng lực
1.900.000 sản phẩm/năm
Sản phẩm chính
Workwear, Uniform
Nhãn hàng
Xebec, Daiwahouse,Kurodamura, Aitoz, Omron...
Vị trí bản đồ
Nhà máy khác