Nhà máy

CÔNG TY MAY HÒA THỌ - ĐIỆN BÀN
Tổng lao động
1.550 người
Tổng diện tích
13.640 m2
Năng lực
5.500.000 sản phẩm/năm
Sản phẩm chính
Workwear, Uniform Knitwear
Các chứng nhận
WCA; 5.11; Seven & I HLDGS, AEON
Nhãn hàng
Snickers, Kansai,Toyota, Yonex . . .
Vị trí bản đồ
Nhà máy khác