Nhà máy

NHÀ MÁY MAY QUẾ SƠN
Tổng lao động
800 người
Tổng diện tích
90,000 m2
Sản lượng
4,000,000 Products/Year
Sản phẩm chính
Knitwear, Sleepwear, Polo-shirt, T-shirt
Các chứng nhận
WRAP, GMP
Nhãn hàng
Jona Michelle, Draper's & Damon's, Kenneth Colde Reaction, Toyota, Toyapet, Corrola
Vị trí bản đồ
Nhà máy khác