Nhà máy

NHÀ MÁY MAY VESTON HÒA THỌ
Địa chỉ
36 - Ông Ích Đường - Phường Hòa Thọ Đông - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại
(+84) 236 3676883
Số Fax
(+84) 236 3676882
Email
trungpn@hoatho.com.vn
Tổng lao động
1.440 người
Tổng diện tích
13.600 m2
Năng lực
2.600.000 Sản phẩm/năm
Sản phẩm chính
Suits, Blazer, Vest, Dress Pants.
Các chứng nhận
WRAP, GSV, PVH, Macy’s, Kohl’s, Express, GAP (Banana Republic).
Nhãn hàng
Calvin Klein, Chaps, Marc Anthony, Michael Kors, Express, Banana Republic, Bar III, Crown & Ivy....
Vị trí bản đồ
Nhà máy khác